Edelläkävijöitä kulutusjoustossa

Tietoa meistä

Edelläkävijöitä kulutusjoustossa

Älykäs lämmityksen pörssisähköohjaus

Fissio

Fissio on harrastus­mielessä ylläpidetty kulutusjousto kotitalouksille -sivusto. Alku­peräisenä tarkoituksena on ollut pidentää maa­lämpö­pumpun komp­ressorin käynti­jaksoja hyödyntäen pörssi­sähköä ja sää­ennustusta.

Lämmityksen ohjaus kotiin ja mökille

Kehitys

Fissio avattiin vuoden 2015 alussa, josta lähtien kehitys on ollut huimaa. Sivuston kehityksessä on huomioitu käyttäjien kulutusjousto toiveita mahdollisimman kattavasti. Myös yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty.

Älykäs lämmityksen ohjaus vihreämmällä sähköllä

Arvot

Haluamme olla mukana torjumassa ilmaston­muutosta. Mahdollistamalla kulutusjousto kotitalouksille, Fissio pyrkii tähän tavoitteeseen. Lisäksi haluamme olla vastuullinen ja luotettava toimija, mikä näkyy pitkä­jänteisessä työssä.

Kulutusjousto osana älykästä lämmityksen pörssisähköohjausta

Missio

Tavoitteenamme on mahdollistaa Fissio -sivuston avulla moni­puolinen sekä älykäs kulutusjousto kotitalouksille. Kulutusjousto tukee sähkö­voima­järjestelmän entistä vihreämpää toimintaa.

Älykäs lämmityksen pörssisähköohjaus

Strategia

Seuraamme jatkuvasti sähkö­markkinoiden kehitystä sekä miten kulutusjousto niillä toimii. Uusia älykkäitä kulutusjousto -ominaisuuksia kotitalouksille voidaan mahdollistaa Fissio -sivuston kattavilla asetuksilla sekä monipuolisilla raja­pinnoilla.

Tulevaisuuden edelläkävijöitä kulutusjoustossa

Visio

Kotitalouksien kulutusjousto on pää­määrämme ja haluamme olla siinä edellä­kävijä. Kehitämme aktiivisesti moni­puolisia ominaisuuksia ja kuuntelemme käyttäjiemme toiveita niitä mahdollisuuksien mukaan Fissio -sivustoon älykkäästi toteuttaen.

Liity mukaan

Ja ole edelläkävijä kulutusjoustossa

Kirjaudu Rekisteröidy

Löydät meidät myös somesta
Facebook - Google - Twitter

#pörssisähköohjaus #pientuotantoohjaus #tehotariffiohjaus #lämpötilaohjaus #sääennusteohjaus