FISSIO

Älykäs ratkaisu lämmityksen ohjaukseen

Vuodesta 2015 harrastusmielessä ylläpidetty sivusto mahdollistaa sähkökuormien ohjaamisen ja seuraamisen etänä tee se itse -muodossa.
Sivuston avulla voidaan ohjataan lämmitystä, kuten lattialämmitystä, lämminvesivaraajia ja lämpöpumppuja tai muita kuormia, kuten sulanapitoa ja sähköauton latausta.
Sivusto laskee ohjauksen päivittäin energian kokonaishinnasta, Ilmatieteen laitoksen sääennustuksesta sekä käyttäjän määrittelemistä asetuksista. Ohjaus voidaan ajoittaa edullisimmille tunneille huomioiden myös mahdollinen tehotariffi. Laskettua ohjausta voi muokata helposti käsin.
Säästöjä saadaan syntymään ennakoimalla tulevaa lämmitystarvetta sääennustuksen perusteella. Näin voidaan välttää kiinteistön ylilämmitys.
Sivusto vähentää energian tarvetta kulutushuippujen aikana. Tällöin osallistut kysyntäjoustoon ja saastuttavia hiilivoimaloita ei tarvitse käyttää.
Kiinteistön lämpöä varaavasta ominaisuudesta saadaan enemmän irti varaamalla siihen lämpöä halvan energian aikana. Tällöin lämpötila pysyy tasaisena ympärivuorokauden.
Kiinteistön omat termostaatit hoitavat lämpötilan säädön eikä kalliita huonekohtaisia ohjausyksiköitä tarvita. Sivusto ohjaa lämmitysajankohtaa ja termostaatit määräävät lämpötilan.
Ulkolämpötilasta riippuva laitteen hyötysuhde voidaan huomioida ja ohjata laitteen päälläoloa kaikista kokonaistehokkaimmille tunneille. Lisäksi järjestelmää pystytään optimoimaan kattavien mittaustietojen avulla entistä tehokaammaksi. Säästöjä saadaan myös lisättyä pudottamalla lämpötilaa poissaolon ajaksi.
Ohjaus ja mittaus voidaan toteuttaa langallisesti tai langattomasti. Ohjausmuotoja ovat gpio-, ir- ja rf-ohjaus sekä oma ohjelman suoritus.
Lämmitysjärjestelmän kompressoria kuormittavaa pätkäkäyntiä saadaan vähennettyä ja käyntijaksoja pidennettyä, kun lämmitystä ohjataan päälle valittuina ajankohtina vuorokaudesta. Muun ajan kompressori voi levätä.
Sivusto antaa vapaat kädet kuormien ohjaukseen sekä mittaukseen, jossa vain mielikuvitus on rajana. Monipuolista tukea on saatavilla sivuston keskustelupalstalta.
Kuorman ohjaus tapahtuu edullisen ja pienikokoisen Raspberry Pi:n kautta, joka antaa 3,3 voltin ohjaussignaalin. Saman Raspberry Pi:n signaaleilla voidaan ohjata useita eri kuormia esimerkiksi releiden kautta. Samalla voidaan seurata lämpötiloja, io-tuloja sekä impulsseja, kuten energiankulutusta.